Переваги Health24 для лікарів

Електронна історія хвороби (ЕІХ) онлайн дозволить поліпшити якість наданих Вами медичних послуг, а також зробити медичний сервіс зручнішим як для лікаря, так і для пацієнта.

Всю інформацію, необхідну для бухгалтерського обліку, можна витягти з електронної історії хвороби. При цьому досягається повна відповідність медичної звітньої документації і не виникає конфліктних ситуацій, коли послуга зареєстрована, але запис в історії хвороби відсутній.

Переваги ЕІХ-онлайн Health24 для лікарів:

 • Єдиний (універсальний) робочий інформаційний простір для роботи над електронними медичними картками пацієнтів з можливістю автоматичного перекладу їх на українську, російську та англійску мови.
 • Систематизоване та повне збереження всієї минулої та майбутньої медичної інформації пацієнта в одному надійному, захищеному, завжди доступному місці.
 • Підвищення швидкості обслуговування пацієнтів.
 • Економія часу на ведення медичної документації.
 • Підвищення ефективності своєї роботи.
 • Широкі можливості для надання телемедичних послуг пацієнтам.
 • Надання послуг дистанціоного консультування пацієнтів - додатковий дохід та конкурентна перевага для лікарів.
 • Швидкий доступ до всіх записів пацієнтів із стаціонарних або віддалених місць для більш скоординованої та ефективної медичної допомоги.
 • Створення та використання шаблонів всіх видів медичної документації.
 • Удосконалена допомога в постановці діагнозу. 
 • Медичні оповіщення та нагадування.
 • Якісна та точна звітність в режимі реального часу.
 • Зменшення кількості лікарських помилок.
 • Зв'язок та взаємодія з лабораторіями, своїми колегами або іншими учасниками лікувально-діагностичного процесу.
 • Призначення плану обстеження та лікування в електронній формі.

Не знайшли потрібну інформацію?

Бажаєте отримати більше інформації або запитати про демонстрацію? Телефонуйте нам: 0 800 300 655