Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
 2. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
 3. Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"
 4. Закон України "Про інформацію"
 5. Закон України "Про телекомунікації"
 6. Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
 7. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"
 8. Закон України "Про державну таємницю"
 9. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 10. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
 11. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
 12. Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
 13. Закон України "Про ратифікацію Статуту і Конвенції міжнародного союзу електрозв’язку"
 14. Закон України «Про електронний цифровий підпис», від 22.05.2003 № 852-IV
 15. Закон України «Про електроні документи та електронний документообіг», від 22.05.2003 № 851-IV
 16. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», від 05.04.2007 № 877-V
 17. Закон України «Про інформацію», від 02.10.1992 № 2657-ХІІ
 18. Закон України «Про захист персональних даних», від 01.06.2010 № 2297-VІ
 19. Закон України «Про доступ до публічної інформації», від 13.01.2011 № 2939-VІ
 20. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», від 05.07.1994 № 80/94-ВР
 21. Закон України «Про засади державної мовної політики», від 03.07.2012 № 5029-VI
 22. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. ДСТУ 3396.0-96
 23. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96
 24. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. ДСТУ 3396.2-97

...

Info
titleНе знайшли потрібну інформацію?

Бажаєте отримати більше інформації або запитати про демонстрацію? Телефонуйте нам: 0 800 300 655